Informasjon om parkering utenfor Aurskoghallen

Postet av Øystein Bråten den 23. Apr 2024

Til våre medlemmer. 

 

Som veldig mange av dere allerede vet gjennom informasjon fra skolen – Backe Romerike skal straks i gang med rehabilitering av buss- og parkeringsplass, i forbindelse med byggeprosjekt nye Aursmoen skole. 

Arbeidet med buss og parkeringsplass varer fra og med 26.april – til og med 4.oktober, og det er delt opp i tre faser. 

I første omgang følger nå informasjon om fase 1 - 26.april til 21.juni. 

Fra og med kommende helg vil det bli betydelig redusert parkeringsmuligheter på den kommunale parkeringen.

Dette medfører at alle som daglig / ukentlig bruker idrettsanlegget må endre noen vaner. FASE 1: Skravert område = fri sone. 

DAGTID: 

Det er ingen mulighet til parkering på kommunalt område mellom Aurveien og Aurskoghallen på dagtid mellom klokka 08.00 og 16.00

Det skal ei heller kjøres ned og parkere utenfor eller rundt Aurskoghallen uten avtale.  

Det legges til rette KUN for noen få parkeringsplasser for leietakere og handicappede – etter avtale. 


KVELDSTID:

Den midlertidige bussplassen er tilgjengelig for parkering etter klokka 16 og ut kvelden. 

Imidlertid oppfordres det til at denne plassen skal være tilgjengelig for besøkende – spesielt til fotballkamper som avvikles i tiden fremover. 

Alle som bor på Aursmoen og er kjent i bygda – søker parkeringsplasser annet sted; 

  • Brattlitomta utenfor Aurskog senter, eller senteret for øvrig
  • Grusplassen utenfor skolepaviljongen - på oppmerkede plasser
  • Voksenopplæringen / kommunehuset. 
  • Mekkegarasjen

DET SKAL IKKE PARKERES RUNDT AURSKOGHALLEN PÅ KVELDSTID, med mindre det er avtalt på forhånd. 

 

Generelt oppfordres alle som har mulighet til å benytte kollektivtransport, sykkel eller benytte bena nå den kommende tiden. Samtidig oppfordres det til samkjøring til kamper og treninger så langt det er mulig.

All parkering på eget ansvar. 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.