Styret 2024

 

Leder:                         John Andre Eid Halvorsen

Nestleder:                   Stein Ove Rosseland

Økonomiansvarlig:     Jan Åke Jørgensen

Sekretær:                    Tommy Nilsen

Aktivitetsansvarlig:      Morten Egeberg

Dugnadsansvarlig:      Anders Myhrvold

Sponsoransvarlig:       Ronny Ekelund

Utstyrsansvarlig:         Roy Inge Nysted

Valgomiteen:               Cathrine Nysted